Die Sprache der Seite Germany
Dotacja UE

Aktualitäten

zobacz wszystkie...
16/06/2014
WYRÓ?NIENIE NA PLASTPOLU

Mi?o nam poinformowa?, ?e produkt -RESYSTA- zdoby?  na XVII Mi?dzynarodowych Targach "PLASTPOL",  wyró?nienie w kategorii "Wyroby z tworzyw sztucznych i ich zastosowanie".

20/03/2014
PLASTPOL

Zapraszamy na kolejn? edycj? targów PLASPOL w Kielcach 27-30.05. - obiecujemy sporo nowo?ci..

20/03/2014
RESYSTA

Lepsze drewno - takim has?em promujemy nowy materia? produkowany przez INEOS.

Wi?cej szczegó?ów wkrótce